Svar til Sigurd Stettes Kronikk av 16.01-2006

Skoleavisa, med Sigurd Stette i spissen har i lengre tid vært på elevrådet som den vakthunden pressen skal være. I begynnelsen så jeg dette som godt – media har fått en funksjon i samfunnet som en egen statsmakt. Allikevel følte jeg at Sigurd Stettes kronikk i Frederik II’s skoleavis i dag tok litt vel av, og derfor har jeg skrevet et svar på vegne av meg selv. Les videre for svaret i sin helhet.

Svar til Sigurd stettes Kronikk, datert 16. Januar 2006
Skoleavisas mest aktive og omstridte skribent, Sigurd Stette, skrev 16. Januar 2006 en Kronikk angående det nye elevrådet, og hvordan valget av dette foregikk. Jeg, og flere av mine tidligere medarbeidere i Elevrådsstyret anno 2005 ble meget overrasket over flere punkter i Sigurds kronikk, og jeg ønsker derfor å komme med et svar på Sigurds Kronikk, slik at skolens elever også får vår side av saken. Merk at dette er mine meninger, da brevet er undertegnet av meg, Stian Øby Johansen, og bare meg. Rett derfor kritikk og svar på dette innlegget til meg, slik god skikk tilsier.

Sigurd er god til å skrive – det er ingen tvil om det. Jeg må faktisk innrømme at det var fint å se en såpass velskreven tekst i skoleavisa. Allikevel er innholdet i beste fall mangelfullt. La meg starte med Sigurds første påstand, påstanden om uengasjerte elever. Jeg vil få bemerke at Journalisten fra Fredrikstad Blad, og påfølgende artikkel var et resultat av en artikkel Sigurd skrev i skoleavisa tidligere, som tydeligvis kom i hende en journalist hos Fredrikstad blad. Hvem som leverte inn tipset kan en bare spekulere i. Allikevel var artikklen viktig, og den peker på et alvorlig problem i all politikk i dag – få vil engasjere seg. Sigurds idè om en pris for elevengasjement er god, faktisk veldig god. Noe slikt burde absolutt være mulig, og jeg håper miljøgruppa tar dette opp på neste elevrådsmøte.

Men, når Sigurd begynner å halshugge informasjonsjobben vi gjorde foran valget, kommer han med påstander som absolutt ikke er holdbare. Vi informerte allerede på møtet før valget om at et valg var nært forestående, og at de måtte informere klassene. En og en halv uke før valgmøtet hang vi opp plakater på alle glassdørene og oppslagstavlene. Desverre kom ikke info om møtet med på Ukas Gule før det gjenstod bare 3 dager – noe vi beklager sterkt. Allikevel svartmaler Sigurd det hele, og påstår at det var uforsvarlig å holde et valg med disse forutsetningene. Men, vi må ikke glemme at kritikk er viktig – rettmessig kritikk altså – ikke tankeløs sverdsvinging i løse lufta. Informasjonsproblemet er noe vi alltid har slitt med, men det var ikke værre da enn tidligere, og vårt elevråd er faktisk det første som har tatt dette på alvor ved å opprette et verv for en PR/informasjonsansvarlig, som har som oppgave å forbedre dette – et arbeid som allerede er godt i gang.

Det kom heller ikke som en overraskelse at Sigurd velger å kommenter min opptreden under møtet. Han skriver at “Tidligere rettighetsansvarlig Stian Øby, brukte på begynnelsen av valgmøtet tid på å kjefte på en formulering i min sak i skoleavisa [..]”. Men, også dette er kun delvis korrekt. Jeg stod faktisk frem og kommenterte dine anklager mot oss fra Skoleavisa, for å vise at vi leser og bryr oss om hva Skoleavisa måtte mene. Allikevel er det også vår rettighet og plikt å forsvare oss når vi ser at store deler av anklagene, den gang som nå, er ubegrunnede, subjektive påstander som vitner om liten forståelse for god presse-etikk.

Allikevel har Sigurd, som vanlig, mer å klage på; Valgordningen. Jeg kan være enig med han om at den ikke er optimal. Allikevel er den nøyaktig den samme som har vært brukt de årene jeg har gått her på skolen. Derfor antok vi at det også i år ville være riktig å bruke denne ordningen. Vi hadde ikke hørt annet fra noen, og tidligere hadde det ikke vært noe misnøye med ordningen. Når Sigurd så kommer i ettertid og anklager elevrådsstyret for regelrett valgjuks, blir jeg mildt sagt overrasket. At det var uoverenstemmelser med stemmesedlene på et par verv er beklagelig, men de hadde ingen utslag på resultatet. Dette ble vi enige med Sigurd og Jon om under møtet, og vi regnet saken som avgjort der. Vi satser på at folk tar dette såpass seriøst at de ikke jukser på valget, men Sigurd får vinklet det til at VI jukset – noe som er helt galt. Når jeg samlet inn sedler passet jeg også på at alle jeg fikk inn fra kun leverte en seddel, men feil kan jo forekomme, og det er selvfølgelig beklagelig.

Når det gjelder grasrotavsteminger er det en god idè, men vårt system er bygget på at de som allerede er valgt til elevråd skal velge styremedlemmer, altså et slags indirekte valg. Hvis Sigurd er misfornøyd med den ordningen, får han gjerne foreslå en ny, eller skrive en artikkel om dette – i den stilen hans Kronikk slutter, men å komme med sleivspark mot det gamle styret for å ha fulgt den tradisjonen for avstemning som alltid har vært brukt er et skudd i blinde som ikke har en annen funksjon enn å være et dårlig forsøk på å skadeskyte det nye elevrådet før det en gang har kommet i gang. Kommentaren om stemmesedlene er også høyst irrelevant, da alle stemmer ble telt to ganger allerede, og som du skrev, så la vi dem frem til offentlig skue om noen ønsket å kontrollere dem videre. Nok en gang har du, med ditt manifest av en Kronikk, svart på hvitt erklært deg som hovedfiende av elevrådsstyret.

Dette er uten tvil et stempel du ønsker å ha, og du bekrefter det til stadighet ved å skrive overdrevent kritisk om elevrådsstyret. I den refererte Kronikken har du også fått tak i en “ekspert”; Jon Jarret Nygren. Det bør nevnes at han er å regne som din høyre hånd i elevrådet, og derfor virker det feil at han dras inn i Kronikken på en måte som skal få han til å virke som et objektivt ekspertvitne – noe som er så langt fra sannheten en kan komme. Det overrasker meg allikevel ikke. Skoleavisa har, under Sigurds regime gått fra å være en interessant og objekt skoleavis med bevisste ansatte til å bli et talerør for Sigurd og hans venners politiske synspunkter. Her har både redaktører og skoleavisas redaksjon et ansvar. Skoleavisa skal ikke være Klassekampens siamesiske tvilling, men heller en avis som alle kan kjenne seg igjen i. Objektive kommentarer fra pressen har jeg intet imot, men når det er Politisk overbevisning som styrer stoffutvalget blir avisen fremmedgjort for elever flest.

Avslutningsvis er det viktig å poengere at det er en del gode punkter i Kronikken, og mange av idèene er gode, i det minste på papiret. Men, Kronikken må leses med en klype salt. Sigurd er beryktet for å skape de fakta han ikke finner, noe som er veldig kritikkverdig. Min oppfordring til Sigurd er å moderere sine påstander, og se litt i seg selv før han overlagt prøver å ødelegge for både det avtroppende og det påtroppende styret.

Jeg vil også benytte anledningen til å ønske det nye elevrådet lykke til. Jeg har stor tro på de nyvalgte representantene, og når vi hadde vår opplæringsperiode denne uken, et nytt tiltak vi innførte, fikk jeg se at alle de nye styremedlemmene er mennesker som er engasjerte og bryr seg om skolen. Frederik IIs Elever er uten tvil i gode hender.

Mvh.
Stian Øby Johansen

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s