Svar til Dobbeltkronikken, datert 20.1-2006

Jeg må si at det nesten som forventet kom et par svar på mitt innlegg 16/1, og jeg er igjen klar for å forsvare mine argumenter. Jeg håper med dette innlegget også at de som måtet være imot, spesielt skoleavisa og Jon Jarrett Nygren. Les videre for hele innlegget.

Svar på “Dobbeltkronikken”, datert 20. Januar 2006
De var med en skrekkblandet fryd jeg så på skoleavisa at det hadde kommet et par svar på mitt innlegg, datert 16/1-2006. Derfor føler jeg også at jeg er nødt til å svare på disse for å gjøre det mer klart hva jeg mener om saken.

Først og Fremst vil jeg ta for meg det Jon Jarrett Nygren nevner; at jeg ikke beviser min påstand om at Sigurd finner på fakta. Men, jeg har jo allerede tidliger i min kommentar nevnt at Sigurd skriver at informasjonen ble gitt kun 3 dager før, og jeg forklarer utførlig hvorfor det er feil og hva som var de faktiske forhold. Dermed regnet jeg deg ikke som nøvendig å gjenta det og bruke enda mer spalteplass enn jeg allerede gjorde.

Nygren påstår også at jeg legger meg for mye på defensiven. Denne påstanden kan nok virke rettmessig, siden jeg faktisk skrev mitt innlegg som et forsvar for elevrådet. Men, om du leser litt nøyere vil du sikkert se at jeg faktisk er enig i deler av det Sigurd påstår – og jeg tar også til meg kritikk og beklager flere av tilfellene. Disse sakene er det og viktig å ta tak i, men mitt poeng er at dette ikke er det avtroppende elevråds feil – her er det noe feil med et system som har vært slik i årevis. Derfor kan ikke vi ilegges skyld for å videreføre et eksisterende system som aldri tidligere er blitt påklaget.

Når det er sagt, så vil jeg beklage om du, Jon Jarrett Nygren, følte deg støtt av at jeg kalte deg Sigurds “høyre hånd”. Poenget her var å sette det på spissen – vennskap er, som du nevner, ikke ulovlig – men, igjen er det måten Sigurd fremstiller deg som en 100% objektiv ekspertkommentator jeg betviler. Din politiske erfaring er også god, noe jeg er fullt klar over. Men, jeg er ikke helt grønn selv heller, og jeg har erfaringer fra blant annet tidligere elevråd og ungdommens kommunestyre (som jeg valgte å gå ut av pga. tvil om dets nytteverdi). At jeg ikke er partipolitisk aktiv har lite med mangel på engasjement og kunnskap å gjøre, men er heller et resultat en politisk oppfatning som ikke kan enes med noe parti i Norge på nåværende tidspunkt.

Nygren nevner også at de tre første vervene ble besatt av den ene kandidaten som stilte. Dette kommenterer jeg faktisk i mitt første innlegg, og jeg gir en mulig og politisk sett faglig fundert forklaring på hvorfor, der jeg blant annet trekker inn ting som mangel på vilje til å ta på seg tunge verv – noe som er blitt en negativ trend i det politiske livet. Det burde også merkes at vi hadde opptil 6-7 representanter på andre verv, og blant annet rettighets-, EO og PR-ansvarlig var populære “stillinger”. Jeg vi faktisk påstå at de vervene er minst like viktige som sekretær og økonomiansvarlig.

Et annet punkt jeg også merket meg ved Nygrens kronikk var kravet om utsettelse/gjenvalg. Dette var faktisk helt og holdent umulig. Etter det elevrådsmøtet hadde vi ingen flere muligheter til å gjennomføre et valg. Dette har med terminplanlegging og andre forholdt å gjøre, og var dermed praktisk umulig. Allikevel er dette et punkt som må tygges på, og som forhåpentligvis resulterer i en ny og bedre valgordning før neste valg, noe jeg har diskutert med Sigurd, og som antagelig vil bli foreslått. Også her er vi prinsippielt enige, selv om jeg fortsatt vil mene at man i alle fall til en viss grad må stole på at de som deltar på en slik avstemming ser viktigheten og seriøsiteten i dette. Allikevel var det fint lite vi kunne gjøre med det på daværende tidspunkt, utenom det å sikre at det ikke hadde noen betydning for hvem som ble valgt inn.

Skoleavisa vil jo selvfølgelig også svare meg, noe som er helt forståelig. Mitt hovedangrep er jo rettet mot Skoleavisa. Når det gjelder det du kaller ‘indignasjonen’, eller “raseriutbruddet”, som jeg pleier å kalle det, så vil jeg poengtere er at det er viktig at pressen blir fulgt kritisk på samme måte som de skal følge kritisk med på andre ‘statsmaktene’. Det at jeg prøver å latterliggjøre Stette kan du nok finne grunnlag i teksten for, og jeg er en mann som liker å sette ting på spissen og faktisk vise folk hvor latterlig enkelte ting er når jeg reagerer på det. Skarp sarkasme og humor har også en tendens til å virke bedre på folk enn tørre og stive tekster uten substans.

Når det gjelder min “mangel for interesse for skoleavisa”, så vil jeg si til mitt forsvar at jeg leser den stort sett daglig. Det er fortsatt mange gode artikler, men du må også kunne innrømme at Skoelavisa har hatt en tendens til å være mer eller mindre overdrevent kritiske mot det forhenværende elevrådet, noe som startet allerede ved vår bommert ved saken om Nasjonale Prøver, en sak der styret stod i misforhold til elevrådet. Der tok vi en feil hasteavgjørelse vi senere har offentlig beklaget, og jeg er enig med de som måtte hate oss for det enda at vi tok feil der – det sa jeg også når jeg, som eneste styremedlem, stemte imot den avgjørelsen som da ble tatt.

I tilegg til å beskylde meg for useriøs mobbing av Sigurd, så setter Nyhus også spørsmålstegn rundt mitt intellekt og mine kunnskaper. Noe som dermed også gjør han skyldig i det han selv kritiserer. Når det gjelder det Morten Nyhus “spørsmålstegn ved Stian Øby Johansen grunnleggende forståelse for journalistikk” vil jeg gjerne få svare med å gi et kort utdrag av min “journalistiske CV”:
– Tidligere journalist i et Norsk IT-basert nettsted med over 10 000 daglige lesere
– Redaktøransvarlig og journalist i et IT-basert nettsted med ca. 2-400 daglig lesere
– Delvis Redaktøransvarlig og journalist på et større Europeisk nettsted med over 1000 lesere daglig
– Skribent i egen private blogg med 100 + lesere daglig

Som du kanskje ser, så har jeg faktisk drevet med dette før, på frivillig basis. I den førstnevnte “stillingen” jobbet jeg sammen med en fast skribent i en riksdekkende norsk avis og andre skribenter for å produsere nyheter på nesten daglig basis den tiden jeg var med. Jeg gikk til slutt fra oppgaven frivillig, uten annet enn positive kommentarer, og jeg hadde derfor anbefalt deg å undersøke litt før du prøver deg på å fremstå som mer intelligent og kunnskapsrik enn en person du aldri før en gang har snakket med, kun for å prøve å få medhold i dine synspunkter.

Min påstand om at skoleavisa brukes som verktøy er heller ikke så langt i fra virkeligheten, slik jeg ser det. Dette gjelder da heller selvfølgelig ikke de vanlige reportasjene og intervjuene, men heller det stoffet som er vinklet kritisk. Jeg synes at personer som har såpass mange verv i skolen, som for eksempel Sigurd bør være meget varsomme med hva de mener. Jeg vet da at en kronikk ikke bør være saklig, men den bør i alle fall være saklig begrunnet, og jeg vil fortsatt påstå at inhabiliteten skinner igjennom i flere av de kritisk vinklede sakene som er skrevet i skoleavisa. Jeg håper dere tar dette til dere og kanskje tenker litt over dette neste gang. Husk at meningene bak ikke er det viktigste når en skriver noe – det er fortolkningen som er det vesentlige.

Avslutningsvis, så vil jeg nevne et par småting. Det er tydelig at vi ikke er enige, og det er da enda bra at det er slik. Skoleavisa har vel ikke sett en såpass god debatt på lange tider, og det kan vel ikke kalles annet enn sunt for avisens del at det “skjer noe”. Når det er sagt, så har Sigurd faktisk kommet til meg og foreslått at vi skal se litt på en forbedring av de nåværende systemer som kan foreslås for elevrådet. Dette viser en tydelig godvilje fra Sigurds side, og han skal ha skryt for å være villig til å gjøre noe slikt. Så, det ser også ut til at det kommer noe godt ut av diskusjonen – en gylden middelvei alle kan akseptere, om alt går som det skal. Avslutningsvis vil jeg også beklage at jeg skrev Nygrens navn feil. Det skulle være riktig denne gangen.

Helt til slutt må jeg også nevne at jeg ikke står alene om mine meninger heller, selv om det til tider kan virke slik. Jeg har i alle fall ikke, utenom dobbeltkronikken, fått negative tilbakemeldinger. Så, det spørs vel om jeg kanskje ikke traff spikern litt på hodet allikevel?

Mvh.
Stian Øby Johansen

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s