Ytringsfrihet – mine fem øre…

Ytringsfrihet. Det er ikke få ganger det ordet har stått på trykk i det siste. Er det ikke Muhammedkarikatur-saken, så er det dommen over Nazi-sympatisøren David Erving. Sjeldent ser vi heller større dobbeltmoral.

Men, hva mener jeg? Jeg antar jo det er det dere vil vite… De som kjenner meg vil vel ha en viss anelse. Og den er nok ikke helt feil heller. For å ta muhammed-saken først, bare for å være sånn helt trendy A4-blogger, så er vel problemet her noe misforstått. Bloggerne, som nesten alle mangler innsikt skriker enten på ytringsfrihet eller statssensur. Ingen ser det at problemet ikke ligger i det som ble publisert – det som ingen svelger er hvor det ble publisert. Tegninger av Muhammed er ikke noe stort nytt, snarere tvert imot. Men, å publisere dem i Magazinet, et dobbeltmoralistisk kristenfundamentalistisk blad. Jyllands-posten, med sin fortid som høyre-ekstremistisk avis, som tidligere støttet Mussolini og kalte ham “en person det Italienske folk trenger” er heller ikke det idèelle stedet for å publisere noe slikt. Her snakker vi om folk som roper på begrensninger av ytringsfriheten og gamle, sovende blasfemiparagrafer så fort ‘Monty Pythons Life of Brian’ står i TV-programmet. Redaktøren av Magasinet er dobbeltmoralismen selv – og han nekter å innrømme det.

At folk reagerer har jeg full forståelse for. Media blåser det jo selvfølgelig også opp. Kun i Libanon stod det folkemasser bak demonstrasjonene, og ambassadeangrepene var ledet av små grupper. De fleste Muslimer gir egentlig ganske faen. I alle fall de jeg snakket med. Det bringer oss egentlig inn på det andre jeg nevne innledningsvis; David Erving. Den saken bærer preg av en semittisk sympati jeg trodde vi hadde sett slutten på når Israel viste seg å være midtøstens tyrann (kanskje noe diskutabelt, men de fleste som faktisk har vært der i tjeneste sier så).

I Ervings tilfelle skal visstnok ikke prinsippet om en fri presse gjelde. En skal ikke kunne utfordre gjeldende normer. Se litt på hva Irving har gjort. Han har skrevet en bok der han prøver å motbevis Holocaust. Som vanlig når slike ting skjer blir det hele diskreditert, og alt blir dysset ned. Da spør jeg meg: Hvorfor? Det samme har vi her med Tore Tvedt. Vigrid blir bare kostet under et tykkt teppe, og fornektet. Tore Tvedt er aldri på Tabloid sammen med “ekspertene”. Hvorfor tør de ikke det? Den beste måten å bekjempe feilinformasjonen på er ikke å straffe eller skjule. Vi må få det opp og diskutere det. Derfor må det være lov å uttrykke seg. Forbudte meninger og skjulte subkulturer i samfunnet er farlige og fristende. Det er av denne grunn vi har terrororganisasjoner og nynazistiske blokker i dag – vi tør ikke møte dem i døra.

Vigrid.net burde ikke være tabu, men pensum. Enhver historielærer burde printet ut og gitt elevene artikler derfra for å avmystifisere og motbevise disse tafatte historiesynsingene. Tore T burde vært på Holmgang og blitt redusert til en maur. Da ville vi knukket de farlige ekstremistene, og samtidig reddet de som blir fanget av dagens stadig skarpere forakt mot full ytringsfrihet.

2 responses to “Ytringsfrihet – mine fem øre…

  1. Så hvor ligger dobbeltmoralen? I at man støtter opp om retten til karikaturtegninger, men ikke retten til å fornekte etnisk rensning? Om hvem er dobbeltmoralsk? Bare redaktøren i Magazinet, eller alle som støtter opp om ytringsfriheten? Var litt vanskelig å få tak i alt dette .. men allikevel interessant. Jeg savner dog noen konkrete løsninger her. Hva burde de ulike parter gjøre?

  2. Dobbeltmoralen ligger i måten den kristne verden fordømmer fundamentalisme, men samtidig anser egen som ufarlig. Se spesielt Bush, som er den mest konservative, åpent kristne presidenten USA noensinne har hatt, og Bondeviks tilknytning til ekstremistiske kristne miljøer.

    Noen konkret løsning? Skill kirke og stat. Få bort “god bless america”. Mer ydmykhet og forståelse fra begge parter, men spesielt oss.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s